TKB - Lịch thi

BMTU

Kế hoạch thực tập lâm sàng học phần Ngoại cơ sở và Nội bệnh lý 1 (Sinh viên Y3)

Kế hoạch thực tập lâm sàng học phần Ngoại cơ sở và Nội bệnh lý 1 (Sinh viên Y3)

352
BMTU

Thông báo Thời khóa biểu lớp 17YA1-2

Phòng Đào tạo thông báo Thời khóa biểu các lớp 17YA1-2

116
BMTU

Thời khóa biểu các lớp 16YCQ02A-B

Phòng Đào tạo thông báo Thời khóa biểu các lớp 16YCQ02A-B

47
BMTU

Thời khóa biểu các lớp 15YCQ01A-B-C

Phòng Đào tạo thông báo Thời khóa biểu các lớp 15YCQ01A-B-C

47
BMTU

Thời khóa biểu các lớp 17DA1-2

Phòng Đào tạo thông báo Thời khóa biểu các lớp 17DA1-2

467
BMTU

Thời khóa biểu các lớp 16DCQ03A-B-C-D

Phòng Đào tạo thông báo Thời khóa biểu các lớp 16DCQ03A-B-C-D

316
BMTU

Thời khóa biểu các lớp 15DCQ02B-C-D-E

Phòng Đào tạo thông báo Thời khóa biểu các lớp 15DCQ02B-C-D-E

668
BMTU

Thời khóa biểu lớp 14DCQ01A và 15DCQ02A

Phòng Đào tạo thông báo Thời khóa biểu lớp 14DCQ01A và 15DCQ02A (Có file kèm theo)

130
BMTU

Lịch thi lại các lớp Đại học liên thông ngành Dược

Lịch thi lại các lớp Đại học liên thông ngành Dược

131
BMTU

Lịch thi kết thúc học phần Học kỳ 1 (Đợt 2) năm học 2017 - 2018 các lớp Dược Chính quy

Trường Đại học Buôn Ma Thuột Thông báo Lịch thi kết thúc học phần Học kỳ 1 (Đợt 2) năm học 2017 - 2018 các lớp Dược Chính quy (Lịch thi kèm theo)

662
BMTU

Thông báo điều chỉnh lịch thi kết thúc học phần ngành Y đa khoa (các lớp 16YCQ02A, 16YCQ02B)

Thông báo điều chỉnh lịch thi kết thúc học phần ngành Y đa khoa (các lớp 16YCQ02A, 16YCQ02B)

202
BMTU

Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 1 - đợt 2 ngành Y đa khoa

Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 1 - đợt 2 ngành Y đa khoa

329
BMTU

Lịch thi kết thúc học phần các lớp Dược liên thông

Thông báo Lịch thi kết thúc học phần các lớp Dược liên thông

132