TKB - Lịch thi

BMTU

Lịch thi kết thúc học phần Học kỳ 1 (Đợt 2) năm học 2017 - 2018 các lớp Dược Chính quy

Trường Đại học Buôn Ma Thuột Thông báo Lịch thi kết thúc học phần Học kỳ 1 (Đợt 2) năm học 2017 - 2018 các lớp Dược Chính quy (Lịch thi kèm theo)

539
BMTU

Thông báo điều chỉnh lịch thi kết thúc học phần ngành Y đa khoa (các lớp 16YCQ02A, 16YCQ02B)

Thông báo điều chỉnh lịch thi kết thúc học phần ngành Y đa khoa (các lớp 16YCQ02A, 16YCQ02B)

112
BMTU

Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 1 - đợt 2 ngành Y đa khoa

Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 1 - đợt 2 ngành Y đa khoa

215
BMTU

Lịch thi kết thúc học phần các lớp Dược liên thông

Thông báo Lịch thi kết thúc học phần các lớp Dược liên thông

69