THÔNG BÁO Thu học phí các lớp Đại học Chính quy Học kỳ I năm học 2018 - 2019

269

Tài liệu đính kèm

Xem trực tiếp

Căn cứ kế hoạch đào tạo của các lớp Đại học chính quy năm học 2018 - 2019;

Trường Đại học Buôn Ma Thuột thông báo về việc thu học phí các lớp Đại học liên thông ngành Dược