Thông báo

BMTU

Thông báo kế hoạch tư vấn chọn định hướng ngành đối với Sinh viên ngành Dược các lớp 14DCQ01A, 15DCQ02A, 15DLT02A-B

Thông báo kế hoạch tư vấn chọn định hướng ngành đối với Sinh viên ngành Dược các lớp 14DCQ01A, 15DCQ02A, 15DLT02A-B

194
BMTU

Thông báo về việc nộp học phí thông qua hệ thống ngân hàng dành cho sinh viên

Sinh viên có thể nộp học phí thông qua hệ thống ngân hàng Agribank Khi nộp học phí, anh/chị ghi rõ thông tin (các thông tin sau đều được ghi nhận trên phiếu nộp tiền): - Mã số sinh viên - Tên sinh viên - Mã học kỳ nộp học phí (Ví dụ: học kỳ 2 năm học 2017 - 2018)

240
BMTU

Thông báo lịch Nghỉ tết Mậu Tuất - 2018

Thông báo lịch Nghỉ tết Mậu Tuất - 2018

638
BMTU

Kết quả môn Giáo dục Quốc phòng - An ninh lớp 14DLT01A

Kết quả môn Giáo dục Quốc phòng - An ninh lớp 14DLT01A

202
BMTU

Thông báo về việc cấm thi kết thúc học phần đối với Sinh viên chưa nộp học phí học kỳ I năm học 2017 - 2018

Để đảm bảo quyền lợi của sinh viên, Phòng Đào tạo có thông báo trước thông tin, để các sinh viên có thể tiếp tục hoàn thành học phí đến hết ngày 06/01/2018, bắt đầu từ ngày 07/01/2018 Phòng Đào tạo sẽ tiến hành lập danh sách cấm thi tất cả các môn của các sinh viên chưa hoàn thành học phí.

37
BMTU

QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ HỌC LẠI, HỌC CẢI THIỆN ĐIỂM

QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ HỌC LẠI, HỌC CẢI THIỆN ĐIỂM

23
BMTU

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH Y 2017

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH Y 2017

31
BMTU

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH DƯỢC 2017

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH DƯỢC 2017

14
BMTU

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH DƯỢC LIÊN THÔNG 2017

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH DƯỢC LIÊN THÔNG 2017

8
BMTU

THỜI KHÓA BIỂU HỌC LẠI MÔN BÀO CHẾ VÀ SINH DƯỢC HỌC 1 LỚP 14DLT01A + 14DCQ01A + 15DCQ02A

Thời gian học: Sáng : Từ 7h00' đến 11h30' Chiều : Từ 13h00' đến 17h30'

7
BMTU

DANH SÁCH BÀO CHẾ VÀ SINH DƯỢC HỌC 1

DANH SÁCH BÀO CHẾ VÀ SINH DƯỢC HỌC 1

14