Thông báo

BMTU

THÔNG BÁO Thu học phí các lớp Đại học Chính quy Học kỳ I năm học 2018 - 2019

Căn cứ kế hoạch đào tạo của các lớp Đại học chính quy năm học 2018 - 2019; Trường Đại học Buôn Ma Thuột thông báo về việc thu học phí các lớp Đại học liên thông ngành Dược

268
BMTU

THÔNG BÁO Thu học phí các lớp 16DLT03A

Căn cứ kế hoạch đào tạo của các lớp Đại học liên thông ngành Dược học; Trường Đại học Buôn Ma Thuột thông báo về việc thu học phí học kỳ I năm học 2018 – 2019 lớp 16DLT03A

71
BMTU

Thông báo nhắc nhở nộp học phí học kỳ II các lớp đại học chính quy

Thông báo nhắc nhở nộp học phí học kỳ II các lớp đại học chính quy

752
BMTU

Danh sách sinh viên không đủ điều kiện dự thi

Phòng Đào tạo thông báo Danh sách sinh viên các lớp Chính quy và Liên thông không đủ điều kiện dự thi

1222
BMTU

Thông báo kế hoạch tư vấn chọn định hướng ngành đối với Sinh viên ngành Dược các lớp 14DCQ01A, 15DCQ02A, 15DLT02A-B

Thông báo kế hoạch tư vấn chọn định hướng ngành đối với Sinh viên ngành Dược các lớp 14DCQ01A, 15DCQ02A, 15DLT02A-B

390
BMTU

Thông báo về việc nộp học phí thông qua hệ thống ngân hàng dành cho sinh viên

Sinh viên có thể nộp học phí thông qua hệ thống ngân hàng Agribank Khi nộp học phí, anh/chị ghi rõ thông tin (các thông tin sau đều được ghi nhận trên phiếu nộp tiền): - Mã số sinh viên - Tên sinh viên - Mã học kỳ nộp học phí (Ví dụ: học kỳ 2 năm học 2017 - 2018)

608
BMTU

Thông báo lịch Nghỉ tết Mậu Tuất - 2018

Thông báo lịch Nghỉ tết Mậu Tuất - 2018

927
BMTU

Kết quả môn Giáo dục Quốc phòng - An ninh lớp 14DLT01A

Kết quả môn Giáo dục Quốc phòng - An ninh lớp 14DLT01A

320
BMTU

Thông báo về việc cấm thi kết thúc học phần đối với Sinh viên chưa nộp học phí học kỳ I năm học 2017 - 2018

Để đảm bảo quyền lợi của sinh viên, Phòng Đào tạo có thông báo trước thông tin, để các sinh viên có thể tiếp tục hoàn thành học phí đến hết ngày 06/01/2018, bắt đầu từ ngày 07/01/2018 Phòng Đào tạo sẽ tiến hành lập danh sách cấm thi tất cả các môn của các sinh viên chưa hoàn thành học phí.

144
BMTU

QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ HỌC LẠI, HỌC CẢI THIỆN ĐIỂM

QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ HỌC LẠI, HỌC CẢI THIỆN ĐIỂM

165
BMTU

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH Y 2017

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH Y 2017

184
BMTU

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH DƯỢC 2017

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH DƯỢC 2017

102
BMTU

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH DƯỢC LIÊN THÔNG 2017

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH DƯỢC LIÊN THÔNG 2017

42
BMTU

THỜI KHÓA BIỂU HỌC LẠI MÔN BÀO CHẾ VÀ SINH DƯỢC HỌC 1 LỚP 14DLT01A + 14DCQ01A + 15DCQ02A

Thời gian học: Sáng : Từ 7h00' đến 11h30' Chiều : Từ 13h00' đến 17h30'

27
BMTU

DANH SÁCH BÀO CHẾ VÀ SINH DƯỢC HỌC 1

DANH SÁCH BÀO CHẾ VÀ SINH DƯỢC HỌC 1

57