PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BUÔN MA THUỘT
29 Aug

Căn cứ kế hoạch đào tạo của các lớp Đại học chính quy năm học 2018 - 2019; Trường Đại học Buôn Ma Thuột thông báo về việc thu học phí các lớp Đại học liên thông ngành Dược

29 Aug

Căn cứ kế hoạch đào tạo của các lớp Đại học liên thông ngành Dược học; Trường Đại học Buôn Ma Thuột thông báo về việc thu học phí học kỳ I năm học 2018 – 2019 lớp 16DLT03A

02 Mar

Thông báo nhắc nhở nộp học phí học kỳ II các lớp đại học chính quy

25 Jan

Phòng Đào tạo thông báo Danh sách sinh viên các lớp Chính quy và Liên thông không đủ điều kiện dự thi

06 Jan

Thông báo kế hoạch tư vấn chọn định hướng ngành đối với Sinh viên ngành Dược các lớp 14DCQ01A, 15DCQ02A, 15DLT02A-B

03 Jan

Sinh viên có thể nộp học phí thông qua hệ thống ngân hàng Agribank Khi nộp học phí, anh/chị ghi rõ thông tin (các thông tin sau đều được ghi nhận trên phiếu nộp tiền): - Mã số sinh viên - Tên sinh viên - Mã học kỳ nộp học phí (Ví dụ: học kỳ 2 năm học 2017 - 2018)

03 Jan

Thông báo lịch Nghỉ tết Mậu Tuất - 2018

03 Jan

Kết quả môn Giáo dục Quốc phòng - An ninh lớp 14DLT01A

02 Jan

Để đảm bảo quyền lợi của sinh viên, Phòng Đào tạo có thông báo trước thông tin, để các sinh viên có thể tiếp tục hoàn thành học phí đến hết ngày 06/01/2018, bắt đầu từ ngày 07/01/2018 Phòng Đào tạo sẽ tiến hành lập danh sách cấm thi tất cả các môn của các sinh viên chưa hoàn thành học phí.

30 Dec

QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ HỌC LẠI, HỌC CẢI THIỆN ĐIỂM

30 Dec

Quy định học tiếng Anh và chuẩn trình độ tiếng Anh đối với sinh viên bậc đại học hệ chính quy

30 Dec

Quy định Tổ chức học lại, thi lại, học và thi cải thiện điểm đối với sinh viên hệ đại học

30 Dec

QUY ĐỊNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC THEO TÍN CHỈ

30 Dec

QUY ĐỊNH VỀ ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC (Theo hệ thống tín chỉ)

29 Aug

Thời khóa biểu ngành Dược Học Kỳ 1 năm 2018-2019

29 Aug

Thời khóa biểu ngành Y Học Kỳ 1 năm 2018-2019

27 Apr

Lịch thi kết thúc học phần các lớp Dược liên thông

27 Apr

Lịch thi kết thúc học phần ngành Dược (Đợt 1) học kỳ II năm học 2018 - 2019

27 Apr

Lịch thi kết thúc học phần ngành Y đa khoa

27 Apr

Kế hoạch đào tạo và TKB học kỳ I năm học 2018 - 2019 lớp 17DLT04A-B

26 Feb

Kế hoạch thực tập lâm sàng học phần Ngoại cơ sở và Nội bệnh lý 1 (Sinh viên Y3)

30 Jan

Phòng Đào tạo thông báo Thời khóa biểu các lớp 17YA1-2

30 Jan

Phòng Đào tạo thông báo Thời khóa biểu các lớp 16YCQ02A-B

30 Jan

Phòng Đào tạo thông báo Thời khóa biểu các lớp 15YCQ01A-B-C