PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BUÔN MA THUỘT
06 Jan

Thông báo kế hoạch tư vấn chọn định hướng ngành đối với Sinh viên ngành Dược các lớp 14DCQ01A, 15DCQ02A, 15DLT02A-B

03 Jan

Sinh viên có thể nộp học phí thông qua hệ thống ngân hàng Agribank Khi nộp học phí, anh/chị ghi rõ thông tin (các thông tin sau đều được ghi nhận trên phiếu nộp tiền): - Mã số sinh viên - Tên sinh viên - Mã học kỳ nộp học phí (Ví dụ: học kỳ 2 năm học 2017 - 2018)

03 Jan

Thông báo lịch Nghỉ tết Mậu Tuất - 2018

03 Jan

Kết quả môn Giáo dục Quốc phòng - An ninh lớp 14DLT01A

02 Jan

Để đảm bảo quyền lợi của sinh viên, Phòng Đào tạo có thông báo trước thông tin, để các sinh viên có thể tiếp tục hoàn thành học phí đến hết ngày 06/01/2018, bắt đầu từ ngày 07/01/2018 Phòng Đào tạo sẽ tiến hành lập danh sách cấm thi tất cả các môn của các sinh viên chưa hoàn thành học phí.

30 Dec

QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ HỌC LẠI, HỌC CẢI THIỆN ĐIỂM

30 Dec

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH Y 2017

30 Dec

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH DƯỢC 2017

30 Dec

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH DƯỢC LIÊN THÔNG 2017

30 Dec

Thời gian học: Sáng : Từ 7h00' đến 11h30' Chiều : Từ 13h00' đến 17h30'

30 Dec

Quy định học tiếng Anh và chuẩn trình độ tiếng Anh đối với sinh viên bậc đại học hệ chính quy

30 Dec

Quy định Tổ chức học lại, thi lại, học và thi cải thiện điểm đối với sinh viên hệ đại học

30 Dec

QUY ĐỊNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC THEO TÍN CHỈ

30 Dec

QUY ĐỊNH VỀ ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC (Theo hệ thống tín chỉ)

05 Jan

Trường Đại học Buôn Ma Thuột Thông báo Lịch thi kết thúc học phần Học kỳ 1 (Đợt 2) năm học 2017 - 2018 các lớp Dược Chính quy (Lịch thi kèm theo)

05 Jan

Thông báo điều chỉnh lịch thi kết thúc học phần ngành Y đa khoa (các lớp 16YCQ02A, 16YCQ02B)

05 Jan

Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 1 - đợt 2 ngành Y đa khoa

03 Jan

Thông báo Lịch thi kết thúc học phần các lớp Dược liên thông